Dôvody prečo použiť UVC technológiu na dezinfekciu a zlepšenie kvality vzduchu vo verejných budovách

V súčasnej situácii spojenej s pandémiou Covid-19 sa veľa dočítate o dezinfekčných vlastnostiach ultrafialového žiarenia -  UVC. Táto technológia už dávno presiahla svoje použitie u nás známe hlavne pre zdravotnícke prostredie. Okrem dezinfekcie pre spomínané zdravotníctvo je možné nájsť široké využitie pre sektor HVAC,  potravinársky sektor a v podstate všetky budovy kde sa ľudia zdržujú.

Na základe vedeckých správ sa môže UVC technológia používať vo verejných budovách, ako sú školy, nemocnice, kancelárske budovy, stanice, fabriky, ordinácie, letiská a iné verejné priestory na prevenciu potenciálne smrteľných epidémií.

Keď sú baktérie, vírusy, pliesne a iné kontaminanty vystavené vysokovýkonnému ultrafialovému UVC žiareniu, DNA v ich bunkách je narušená. To bráni rozmnožovaniu buniek a po dostatočnej expozícii vedie k rozkladu.

  • Zlepšenie IAQ - Indoor air quality
  • Pri použití vo vzduchotechnickej jednotke (AHU) zlepšenie účinnosti vykurovacieho, ventilačného a klimatizačného systému
  • Prevencia voči infekčným chorobám - nielen v období pandémie Covid-19
  • Flexibilita - možnosť presúvať mobilné zariadenia v rámci budovy podľa potreby
  • Úspora nákladov na čistenie VZT zariadení a zlepšenie účinnosti zaručujú vysokú návratnosť investície
  • Zlepšenie obrazu vašej spoločnosti, zvýšená spokojnosť zákazníkov a nižšia absencia zamestnancov sú len ďalšie benefity, ktoré Vám UVC technológia môže priniesť

Čističky vzduchu s UVC Sodeca - Commercial

Výkonné jednotky na čistenie vzduchu germicídnou UVC komorou, pojazdné alebo na inštaláciu do potrubia a s rôznymi stupňami filtrácie -  F7 + F9 alebo F7 + HEPA H14. Pre elimináciu zápachu je možné použiť filter s aktívnym uhlím.

Redukcia zápachu a mastnoty pre kuchyne pomocou UV-C technológie

Ak sú tuky vystavené intenzívnemu UV-C ožiareniu, absorbujú časť tejto mocnej energie a molekúl. Z tohto dôvodu rekombinujú s kyslíkom prítomným vo vzduchu. Tento proces spôsobuje konkrétnu a okamžitú chemickú reakciu, tzv. „Studené spaľovanie“.