Profesionálne riešenia dezinfekcie vzduchu, povrchov a vody pomocou UV-C technológie- bez kontaktu, bez chémie

Človek strávi podstatnú časť svojho produktívneho života v pracovnom prostredí. V budovách zaťažených prachom, pachmi, baktériami, vírusmi trpí nielen dýchacie ústrojenstvo človeka , ale aj strojové vybavenie, výrobky... Spoločnosť Component s.r.o. sa od svojho vzniku v r. 2016 špecializuje na filtráciu a dezinfekciu vzduchu. Pomáhame organizáciám a ľuďom zlepšovať kvalitu vzduchu v interiéri. Robíme to preto, lebo sme presvedčení, že čistý a zdravotne nezávadný vzduch v interiéri je pre každého zásadným právom a základom pre šťastný a zdravý život. Naše skúsenosti, odborné znalosti a servisná orientácia v čistení vzduchu umožňujú v každej situácii účinne odstrániť širokú škálu znečisťujúcich látok z vnútorného vzduchu a z povrchov.

Hlavné výhody UVC technologií

  • Neprežitá dezinfekcia 24/7 - ide o fyzikálny a ekologický proces dezinfekcie
  • Pôsobí proti všetkým mikroorganizmom
  • Zabraňuje množeniu baktérií, vírusov a plesní - deaktivuje DNA reťazec buniek
  • Zlepšenie IAQ - Indoor air quality
  • Pri použití vo vzduchotechnickej jednotke (AHU) zlepšenie účinnosti vykurovacieho, ventilačného a klimatizačného systému
  • Úspora nákladov na čistenie VZT zariadení a zlepšenie účinnosti zaručujú vysokú návratnosť investície
  • Zlepšenie obrazu vašej spoločnosti, zvýšená spokojnosť zákazníkov a nižšia absencia zamestnancov sú len ďalšie benefity, ktoré Vám UVC technológia môže priniesť
  • Viac ako 30 ročné skúsenosti spoločnosti Light Progress vo výskume a vývoji UVC Technológií

Chceš sa dozvedieť viac o UVC Technológii

V blogu Vám prinášame viac informácii o ultrafialovom germicídnom žiarení. Novinky, tipy a rady pri výbere UVC technológie. Radi Vám pomôžeme pri výbere toho správneho zariadenia.

UVC Dezinfekčné systémy pre HVAC

Klimatizačné systémy a predovšetkým AHU (Air Handling Units) sú ideálnym mikrokozmom pre množenie a šírenie patogénnych mikroorganizmov, spór a plesní, ktoré sa navzájom komplexne kombinujú a následne sa ukladajú na všetkých vnútorných povrchoch chladiacich jednotiek v podobe nepríjemného biofilmu. Zariadenia s ultrafialovým žiarením Light Progress riešia všetky tieto problémy spojené s hygienou a účinnosťou, pričom zaisťujú nielen čistenie a dezinfekciu vzduchu, ale aj úspory na údržbe systému. Viac info - klikni na obrázok

UVC Dezinfekčné systémy pre HoReCa

Vo svete pohostinstva existuje zreteľný trend otvorených priestorov - open kitchen.  Aplikácia UV-C riešení je preto nevyhnutná na zaručenie čo najlepšieho zážitku pre zákazníkov. V konečnom dôsledku by si zákazníci nemali pamätať miesto konania s pocitom nepohodlia alebo zapáchajúceho oblečenia. Zdravé prostredie bez dymu a zápachu sa preto stáva čoraz obľúbenejšou a úspešnejšou charakteristikou reštauračného priemyslu. Viac info - klikni na obrázok

UVC Dezinfečné systémy pre zdravotníctvo

Zdravotnícky sektor sa odjakživa musel vysporiadať s problémami spojenými so šírením vírusov, baktérií, plesní, spór a roztočov: To vytvára dôležitú potrebu maximálnej kontroly úrovne hygieny. Infekcie a komplikácie môžu niekedy vzniknúť aj po hospitalizácii  (HAI – Healthcare-Associated Infections); je preto dôležité zvoliť postupy, ktoré zabezpečia najvyššiu možnú úroveň aseptickosti a dezinfekcie. Spoločnosť Component s.r.o. prináša UV-C systémy špecifické pre oblasť zdravotníctva.  Viac info - klikni na obrázok

UVC Dezinfečné systémy pre potravinárstvo

Kontrola kontaminácie vo všetkých fázach výroby, najmä v potravinárskom alebo farmaceutickom priemysle, je nevyhnutná na dosiahnutie vysokých štandardov kvality typických pre tieto odvetvia. Pravidelná sanitácia priestorov, okrem dodržiavania legislatívy HACCP a prísnych pravidiel vo farmaceutickom výrobnom priemysle, zabezpečuje zlepšenie kvality, trvanlivosti a bezpečnosti produktov, čím sa maximalizujú zisky.
Zariadenia Light Progress UV-C:
-Zabezpečujú dezinfekciu počas celého výrobného procesu -Udržujú dezinfekciu priestorov neustále pod limitnými úrovňami - účinný dezinfekčný proces
Viac info - klikni na obrázok

UVC Dezinfekčné systémy pre verejné stavby

Vo verejných priestoroch, ako sú kiná, divadlá, konferenčné sály, letiská a supermarkety, veľké množstvo ľudí zdieľa rovnaký priestor v rovnakom čase.  Kvalita vnútorného vzduchu a sanitácia povrchov musia byť prioritou, aby sa zachovalo bezpečné a zdravé prostredie. Ako vieme, vzduch sa môže ľahko stať prostriedkom prenosu chorôb. Nikdy predtým neboli zdravie, účinnosť a udržateľnosť tak úzko prepojené.
Viac info - klikni na obrázok

Kontakt

 
Component s.r.o

Bulharská 42, Trnava

917 01

Slovensko

 
E-mail
 
Tel.