Filtrácia a dezinfekcia vzduchu pomocou UVC Technológie

Človek strávi podstatnú časť svojho produktívneho života v pracovnom prostredí. V budovách zaťažených prachom, pachmi, baktériami, vírusmi trpí nielen dýchacie ústrojenstvo človeka , ale aj strojové vybavenie, výrobky... Spoločnosť Component s.r.o. sa špecializuje na filtráciu a dezinfekciu vzduchu -  pomáhame organizáciám a ľuďom zlepšovať kvalitu vzduchu v interiéri. Robíme to preto, lebo sme presvedčení, že čistý vzduch v interiéri je pre každého zásadným právom a základom pre šťastný a zdravý život. Naše skúsenosti, odborné znalosti a servisná orientácia v čistení vzduchu umožňujú v každej situácii účinne odstrániť širokú škálu znečisťujúcich látok z vnútorného vzduchu.

Hlavné výhody UVC technologií

  • Neprežitá dezinfekcia 24/7 - ide o fyzikálny a ekologický proces dezinfekcie
  • Pôsobí proti všetkým mikroorganizmom
  • Zabraňuje množeniu baktérií, vírusov a plesní - deaktivuje DNA reťazec buniek
  • Zlepšenie IAQ - Indoor air quality
  • Pri použití vo vzduchotechnickej jednotke (AHU) zlepšenie účinnosti vykurovacieho, ventilačného a klimatizačného systému
  • Úspora nákladov na čistenie VZT zariadení a zlepšenie účinnosti zaručujú vysokú návratnosť investície
  • Zlepšenie obrazu vašej spoločnosti, zvýšená spokojnosť zákazníkov a nižšia absencia zamestnancov sú len ďalšie benefity, ktoré Vám UVC technológia môže priniesť
  • Viac ako 30 ročné skúsenosti spoločnosti Light Progress vo výskume a vývoji UVC Technológií

Chceš sa dozvedieť viac o UVC Technológii

V blogu Vám prinášame viac informácii o ultrafialovom germicídnom žiarení. Novinky, tipy a rady pri výbere UVC technológie. Radi Vám pomôžeme pri výbere toho správneho zariadenia.


UVC Dezinfekčné systemy pre HVAC

Klimatizačné systémy, najmä A.H.U. (Air Handling Unit) vzduchotechnické jednotky sú dokonalým mikrokozmom pre rast a distribúciu mikrobiálnych organizmov, patogénov, spór, plesní, atď. Ultrafialové germicídne zariadenia s technológiou Light Progress môžu vyriešiť všetky problémy s hygienou a účinnosťou HVAC. Viac info - klikni na obrázok

UVC Dezinfečné systémy pre potravinárstvo

Technológia UV-C sa široko používa v prostredí výroby potravín, na dosiahnutie zlepšenia kvality a na kontrolu hygieny počas každého procesu.  UV-C eliminuje: baktérie, vírusy, spóry, huby, plesne a roztoče, bez vytvárania rezistentných foriem. Zaisťuje bezpečnosť a kvalitu potravinárskych výrobkov a zvyšuje ich trvanlivosť. Viac info - klikni na obrázok

UVC Dezinfečné systémy pre zdravotníctvo

Zdravotnícke prostredie je určite najcitlivejšie na kontrolu úrovne hygieny. Je to však aj najúrodnejšia pôda, na ktorej sa vyvíjajú problémy týkajúce sa šírenia vírusov, baktérií, plesní, spór a roztočov. Component s.r.o. prináša UV-C systémy špecifické pre oblasť zdravotníctva.  Viac info - klikni na obrázok

Germicídny žiarič UVC LED

- Nižšie prevádzkové náklady
- Tichá a silná dezinfekcia
- Vyššia bezpečnosť pri manipulácii oproti UVC lampám
- K dispozícii je aj mobilná verzia v odolnom prepravnom vozíku
Viac info - klikni na obrázok

UVC Dezinfekčné systemy pre Verejné stavby

UVC technológia je použiteľná pre verejné budovy. Výrazne pomáha v boji s pandémiou Covid-19 a zároveň pomáha vytvárať zdravšie prostredie, zlepšovať IAQ - vnútornú kvalitu ovzdušia. Prinášame Vám technológie pre:
- kancelárske budovy, školy, stanice, nemocnice, výrobné podniky, obchody, sklady, letiská...
Viac info - klikni na obrázok

Kontakt

 
Component s.r.o

Bulharská 42, Trnava

917 01

Slovensko

 
E-mail
 
Tel.