Aká je potrebná dávka UVC na zabitie resp. deaktiváciu vírusu COVID-19?

Aká je potrebná dávka UVC na zabitie resp. deaktiváciu vírusu Sars-Cov2?

Pretože je vírus COVID-19 (SARS-CoV-2) pomerne nový, vedecká komunita ešte nemá konkrétne deaktivačné dávkovanie. Vieme však, že hodnoty dávky pre porovnateľné vírusy v tej istej skupine vírusov SARS sú 10 - 20 mJ / cm2 pri použití priameho UVC svetla s vlnovou dĺžkou 253,7 nm; touto dávkou sa dosiahne 99,9% dezinfekcia (t.j. inaktivácia) za kontrolovaných laboratórnych podmienok. V skutočnom živote je vírus často skrytý alebo zatienený pred priamym UVC svetlom, čo znižuje jeho účinnosť. Na kompenzáciu používajú vedci dávky 1 000 - 3 000 mJ/cm2, aby zaistili 99,9% deaktiváciu, čo je súčasný cieľ dezinfekcie.


V súčastnosti sa na potrebnú dávku používajú poznatky z vírusov SARS a MERS. Predpokladá sa, že potrebná dávka je niekde okolo 70 mJ/cm2. Je potrebné si však uvedomiť, že vzdialenosťou od zdroja priamo úmerne klesá účinnosť dezinfekcie. Taktiež rôznorodosť povrchov a taktiež je potrebné zohľadniť aj samotný vírus a jeho mutácie. UV technológia je cenným nástrojom v boji proti H1N1, SARS, MERS a teraz aj proti COVID-19. Je potrebné pripomenúť, že „použitie UV lúčov nie je zamýšľané ako náhrada za použitie chemických dezinfekčných prostriedkov. Ale ako fyzikálna a ekologická technológia, ktorá v kombinácii s tradičnými metódami môže znamenať veľký rozdiel v kontrole všetkých druhov kontaminácie“ .

Spoločnosť Component s.r.o. ponúka okrem dodávky a servisu UVC zariadení, taktiež odborné poradenstvo, meranie dávky UVC dávky a vypracovanie manuálu správneho používania tejto technológie.


20210121_193611_optimizedjpg

20210122_123326_optimizedjpg