Ako vybrať uzatvorený germicídny žiarič pre zdravotníctvo

Toto je veľmi zložitá otázka. Najpoužívanejšie germicídne žiariče na Slovensku vychádzajú +/- z rovnakej konštrukcie zariadenia. Dva ventilátory /sací a výtlačný/ +  UV-C trubice 1-4 ks rôznych príkonov. Ich použitie pre domácnosti, kancelárie a vo všeobecnosti pre miestnosti s malým počtom ľudí je vhodné. Spravia však svoju službu pre zdravotnícky sektor, pre miestnosti ako vyšetrovne, ordinácie, operačné sály?

Skúsme sa na germicídne žiariče pozrieť bližšie. A to nie len z pohľadu príkonu/výkonu/trubíc, vzhľadu zariadenia ale hlavne z pohľadu fyzikálneho.

Najskôr musíme byť schopní vypočítať distribúciu rýchlosti (ožiarenia) v UV reaktore /komore zariadenia/. To si vyžaduje sofistikovaný počítačový program. Potom je potrebné vykonať objemový priemer fluktuácie (ožiarenia) v celom reaktore. Doba zdržania vzduchu v reaktore je daná vzťahom: objem / (prietok). Fluencia (dávka UV) je potom produktom priemernej rýchlosti fluencie a doby zotrvania.

Táto vypočítaná dávka UV žiarenia je „teoretické maximum“, pretože predpokladá, že vzduch je pri prechode reaktorom dokonale zmiešaný (v radiálnom zmysle). Spravidla to tak nie je, takže skutočná fluencia (dávka UV) bude menšia ako teoretické maximum.


Je dôležité z akého materiálu je germicídny žiarič vyrobený?

Je všeobecne známe, že vonkajší obal predáva. Je však pekný vzhľad zariadenia zárukou jeho funkčnosti? Klasický práškovaný plech nemá žiadnu schopnosť odraziť UV-C lúče a tým znásobiť jeho účinok. Vhodným výberom materiálu vnútorného prevedenia žiariča sa znásobuje jeho schopnosť odraziť žiarenie. Napr. nerezová oceľ +24%, Hliníkový zrkadlový plech + 60% atd.  

Ako často je potrebné trubice čistiť?

Tento faktor je individuálny, ak sa na to pozrieme z hľadiska prašnosti priestorov. Nemocničné zariadenia, ktoré sú vybavené núteným vetraním /vzduchotechnikou/ väčšinou dosahujú priaznivé parametre prašnosti. Klasické ordinácie, kde sa vetrá oknami sú na tom už horšie. Tu je potrebné aj raz mesačne lampy čistiť. Pri bežnom žiariči je potrebné celé zariadenia rozoberať. Málo kedy je žiarič vybavený filtrom na zachytávanie prachových častíc. Preto doporučujem pri výbere zariadenia vybrať žiarič, ktorý tento filter obsahuje a je ľahko dostupný a tým pádom čistiteľný aj pre užívateľa.  

Vplýva na výkon germicídneho žiariča aj príkon a dĺžka trubíc?

Áno, v podstate pri výpočte platí úmera. Čím viac vzduchu v m3/h cez zariadenie prejde, tým väčší výkon trubíc je potrebný na dosiahnutie potrebnej LOG redukcie. Dĺžka trubíc znásobuje zdržnú dobu vzduchu v žiariči. Tým pádom zvyšuje % redukcie baktérií a vírusov.

Aká je životnosť trubíc?

Uvádzaná životnosť niektorých výrobcov 18.000 hod. je čisto teoretická. Je možné ju dosiahnuť, iba ak je zariadenie trvalo v chode. Spínacími cyklami klesá výkon žiarenia, tak isto počtom hodín žiarenia. Mnohý výrobcovia žiariviek odporúčajú výmenu po max. 9000 h, najlepšie každé  2 roky. Počítadlo prevádzkových hodín počíta hodiny chodu žiariča, nie však aj spínacie cykly.

Aký je rozdiel medzi dezinfekciou a sterilizáciou?

A. Dezinfekcia - znamená hlboké zníženie mikrobiálnej záťaže, to znamená odstránenie najmenej 1 log (90%) prítomných baktérií. Redukcia mikrobiálnej záťaže je základnou hodnotou pri dezinfekcii a je vyjadrená v Log Reduction.Dobrá úroveň dezinfekcie je okolo 2 logy (99%) veľmi dobrá dezinfekcia sú 3 logy (99,9%) a 4 Logy (99,99%) sa považujú za pomerne vysoký štandard.

Čo je zníženie o 1 log?

Log Reduction znamená 10-násobné (jedno desatinné miesto) alebo 90% zníženie počtu živých baktérií. Ďalším spôsobom, ako sa na to pozrieť, je: Zníženie 1-log by znížilo počet baktérií o 90%. To napríklad znamená, že 100 baktérií by sa znížilo na 10 alebo 10 na 1.

B. Sterilizácia -   je najbližšia úroveň, ktorú je potrebné dosiahnuť pre úplné zníženie mikrobiálneho zaťaženia. O sterilizácii môžeme hovoriť iba vtedy, ak sa preukáže, že zníženie nie je menšie ako 6 logov, čo znamená 99,9999%.

 Log-tablejpg

Aké je vhodné zariadenie pre ordináciu 5x5x2,8m – 70m3?

Pri tejto otázke je potrebné si zodpovedať akú % redukciu baktérii a vírusov chceme dosiahnuť. Ak za 1 h príde do ordinácie 5 pacientov, z toho čo i len 1 vypustí do priestoru vírus napr. zakašlaním. Bežne dostupné na Slovensku používané zariadenia podľa technických informácií pre daný objem miestnosti uvádzajú výmenu vzduchu 1 x za h. Uvádzajú však aj % redukcie? Nie. Podľa dostupných parametrov to nie je viac ako 90%. T.z. 1 LOG. Ak by sme chceli dosiahnuť 4 Logy potrebujeme cca 8 hodín na vyčistenie vzduchu. Je to dostatočná ochrana pre lekára? Samozrejme túto % redukciu vieme zvýšiť počtom zariadení na danú miestnosť na 2 až 3. Je to však správna cesta, starať sa o 3 zariadenia? Kupovať veľký počet náhradných žiariviek?

Ako rýchlo potrebujeme prefiltrovať vzduch v zdravotníckom zariadení?

Tento údaj sa líši od charakteru zariadenia a typu vírusu. Pozrime sa priamo na Sars-CoV-2. Údaje, ktoré platia pre dezinfekciu povrchov, t.z. priame žiarenie nám pri dezinfekcii vzduchu moc nepomôžu. Dezinfekcia vzduchu je ovplyvnená mnohými faktormi, ako prievan, vzduchotechnika, vetranie oknom, klimatizáciou, pohybom osôb a pod.

Pri pacientovi, priamo infikovanom sa odporúča prečistenie vzduchu 12 x za 1 h. Pri ordinácii je to minimálna 6 násobná výmena. Dosiahnuť toto číslo len s použitím germicídnych žiaričov je ťažká úloha. Preto je potrebné pri výbere sa poradiť s odborníkom, zohľadniť všetky parametre zariadení – nie len sa zamerať na vzhľad, cenu a hlučnosť žiariča.

Ide v prvom rade o zdravie a to máme všetci len jedno.