HORECA: UV-C v profesionálnych kuchyniach na redukciu mastnoty a zápachu

smell-reduction-diagram-2-enjpgV reštauráciách, veľkých kuchyniach,  nákupných centrách, kancelárskych budovách, hoteloch a stravovacích zariadeniach je udržiavanie čistoty kuchynského digestora a výfukových potrubí veľmi dôležité. Umožňuje predchádzať a eliminovať nepríjemné problémy s účinnosťou celého vetracieho systému a zároveň zabezpečuje udržanie nízkeho rizika vzniku požiaru. Okrem toho sú výzvy spojené so znižovaním pachov vznikajúcich pri varení jedla široko rozšírené a predstavujú čoraz väčší problém vo všetkých reštauráciách.


OTRAVNÉ VÔNE PRODUKOVANÉ VARENÍM JEDLA 
Medzi látky zodpovedné za pachy pri varení potravín patria najmä mastné kyseliny, alifatické a aromatické uhľovodíky, aromatické amíny a aldehydy. Typ a množstvo emitovaných znečisťujúcich látok závisí najmä od druhu vareného produktu, spôsobov varenia a prostriedkov použitých na varenie. Existuje mnoho spôsobov, ako filtrovať pachy, ale neexistujú žiadne špecifické pravidlá pre „čuchové znečistenie“. Zápach je komplexný jav, ktorý je potrebné pochopiť nielen pre širokú škálu potenciálne zapáchajúcich látok, ale hlavne preto, že schopnosť látky vnímať náš čuchový systém závisí od rôznych aspektov. Sú to objektívne (prchavosť, rozpustnosť vo vode atď.) a subjektívne (fyziologicky a psychologicky pozorovateľné), ale taktiež môže zahŕňať aj prostredie (teplota, tlak, relatívna vlhkosť vzduchu, rýchlosť a smer vetrov). 
To znamená, že tú istú látku, vzdialenú od zdroja, vnímajú rôzni ľudia odlišne. Odorigénne zlúčeniny môžu predstavovať dôležitý trecí bod medzi reštauráciou / hotelom / a okolitým prostredím, pretože pachy sa môžu šíriť na veľkých plochách.


MASTNOTA A RIZIKO POŽIARU 
Počas fáz varenia jedla sa tiež vytvárajú tukové znečisťujúce látky a vytvárajú sa tukové vrstvy vo vnútri kuchynského digestora a výfukových potrubí. Podľa Národnej asociácie požiarnej ochrany (NFPA) v USA vzniká väčšina požiarov v reštauráciách na kuchynských spotrebičoch a vznietia sa do kuchynského výfukového systému zaťaženého mastnotou a potom do strechy budovy. Takže okrem nepríjemností spôsobených nepríjemnými pachmi sú tukové usadeniny veľmi nebezpečné pre nebezpečenstvo požiaru a z tohto dôvodu sú potrebné alebo ešte lepšie nepretržité údržbárske práce, ktoré bránia tvorbe mastnoty v potrubí výfukového systému.UV-C LAMPY SÚ RIEŠENIE 
UV-C lampy sú špeciálne lampy, ktorých svetelné emisie sú schopné narušiť väzby tukových zlúčenín ich „rozbitím“ na jednoduchšie molekuly už prítomné vo vzduchu (ako je H2O, CO2 atď.). Vedecky sa tomu hovorí „spaľovanie za studena“. Technológia UV-C je teda najefektívnejší spôsob, ako znížiť usadzovanie mastnoty na potrubí a znečistenie v potrubí výfukového systému. Výhody použitia tejto technológie ďaleko presahujú ich účinnosť a okrem iného umožňujú: 
  • Zníženie rizika požiaru 
  • Zníženie nákladov na údržbu kuchynského digestora a potrubia výfukového systému 
  • Zníženie nákladov na chemikálie a na sanitáciu
  • Zabezpečenie bezpečnosti varnej zóny 
  • Zabezpečenie čistenia a hygieny varnej zóny
TESTOVANÁ ÚČINNOSŤ VÝROBKU LIGHT PROGRESS 
„Vôňa UV žiarenia“. Ak je ťažké otestovať účinnosť pri znižovaní zápachu, pretože tieto sú človekom vnímané odlišne, je však možné vykonať testy na overenie účinnosti technológie UV-C pri znižovaní tvorby mastnoty v kuchyni.  Dôkazom je interný test vykonaný na 12 rôznych UV-C aplikáciách v profesionálnych kuchyniach. Test ukazuje, že v každej z 12 aplikácií je koncentrácia tuku vo vnútri odsávača výrazne znížená, ak je vo vnútri odsávača nainštalovaná UV-C sekcia, a konkrétne pre našu štúdiu sekcia „UV-SMELL“,  Systémy „UV-SMELL“ je možné inštalovať do digestorov, alebo potrubných systémov. Je možné ich navrhnúť na rôzne množstvá m3/h odsávaného vzduchu a sú preto flexibilným riešením pre rôzne systémy, či už nové alebo existujúce.

odor_grease_3pngKOMBINUJTE UV-C S OZÓNOVÝM, OXIDOVÝM A UHLÍKOVÝM FILTROM PRE DODATOČNÚ ÚČINNOSŤ
Takže ideálny ventilačný systém vo veľkej profesionálnej kuchyni by mal obsahovať časť obsahujúcu UV-C lampy, prípadne spolu s lampami s emisiami ozónu a filtračnými systémami s oxidom titaničitým (TiO2) a soľami striebra, aby sa dosiahla vyššia účinnosť. Táto kombinácia s voštinovými filtrami TIOX®, originálnym filtrom Light Progress pokrytým nanoštruktúrovaným oxidom titaničitým (TiO2) a soľami striebra, ktorý je s veľmi vysokým UV-C výkonom vyžarovaným lampami vynikajúcim fotokatalyzátorom. To degraduje znečisťujúce látky a organické a anorganické zlúčeniny (SOV, NOx a VOC prchavé organické zlúčeniny, oxidy dusíka). V dôsledku toho filter TIOX® vykonáva ďalšiu oxidáciu znečisťujúcich častíc a významne prispieva k dezodoračnému účinku UV-C. Inštalácia je veľmi jednoduchá a bezpečná, jediným preventívnym opatrením je namontovať ho za mechanické filtre, ktoré mikronizujú molekuly tuku, ako sú bežné sieťové alebo labyrintové filtre. Druhou kombináciou pre udržanie čistoty a predĺžený účinok na elimináciu pachov je aplikácia UV-C lámp s emisiou ozónu. Niektoré lampy môžu byť v skutočnosti vyrobené zo špeciálneho priehľadného kremeňa s vlnovou dĺžkou 180 nanometrov, ktorý je schopný „premeniť“ molekuly kyslíka na molekuly ozónu (O3). Akonáhle sa ozón dostane do kontaktu s organickou hmotou, spustí sa oxidačná reakcia. V podstate dochádza k oxidácii molekúl, k ich premene na neškodné molekuly, čím dochádza k silnej redukcii akejkoľvek formy zápachu. Aplikácia vo ventilačných kanáloch kuchýň je veľmi účinná pri odstraňovaní pachov práve preto, že ozón je schopný „sledovať“ pachy pozdĺž potrubia a eliminovať ich skôr, ako sa dostanú von. Ozón je v skutočnosti vysoko nestabilná molekula, ktorá má tendenciu sa čoskoro premeniť na kyslík. Nakoniec, aplikácia UV-C technológie, samostatne alebo v kombinácii s emisiami ozónu a filtrami oxidu titaničitého, sa dokonale kombinuje aj s filtrami s aktívnym uhlím. Tieto technológie spoločne účinne bojujú so zápachom a taktiež umožňujú navrhovať kuchyne tak, kde to v minulosti nebolo možné. Napr. aj z výfukom na úroveň ulice. 

smell-reduction-diagram-2-enjpg

BEZPEČNÁ TECHNOLÓGIA, VHODNÁ PRE NOVÉ APLIKÁCIE A AJ RETROFITY

Inštalácia vyššie uvedených technológií je v súčasnosti v profesionálnych kuchyniach veľmi rozšírená. Tieto technológie sú bezpečné a ľahko sa inštalujú, napriek niektorým osvedčeným postupom a odporúčaniam ktoré sa musia dodržiavať. Aplikácia UV systémov je taká účinná, ako je bližšie k zdroju znečistenia. Možnosť namontovať UV systémy hneď za digestor v skutočnosti umožňuje nielen udržiavať povrchy čisté už od počiatočných fáz, ale vzduch „bez“ mastných zlúčenín nezanecháva žiadne usadeniny v žiadnej časti ventilačného potrubia. Optimálna rýchlosť vzduchu nesmie presiahnuť 3 m/s Pri aplikácii v digestore je potrebné zabezpečiť, aby bol UV systém umiestnený tak, aby filtre tienili výstup lúčov smerom k obsluhe. Pri použití ozónu je vždy vhodné pridať tlakový spínač, ktorý automaticky vypne UV systém v prípade zastavenia vetrania, aby bola zaručená bezpečnosť obsluhy. V prípade výfuku na úrovni ulice a aplikácie UV + ozónových systémov je dôležité uistiť sa, že sa ozón úplne „premenil“ na kyslík predtým, ako vzduch vyjde na ulicu. Zvyčajne je na to potrebných niekoľko metrov kanála, prípadne je potrebné do systému nainštalovať aktívne uhlie.Dôkazom účinnosti UV-C systému je aj reštaurácia Roxor Burger v Bratislave. Na fotke je odsávacie potrubie hneď za odsávačom pár po 4 rokoch prevádzky, bez chemického čistenia!

20230612_115638jpg