Upper air disinfection- dezinfekcia vzduchu v hornej časti miestnosti


Pravdepodobne ste už počuli o dezinfekcii vzduchu v miestnosti pomocou ultrafialového germicídneho žiarenia. Doteraz sme rozlišovali najmä 2 systémy:

1, Uzatvorené zariadenia, /za prítomnosti osôb/, ktoré obsahujú UVC lampu a ventilátor.V niektorých lepších prípadoch aj predfilter na ochranu UV-C trubice pred prachom.
Tieto zariadenia sú na trhu v rôznych podobách už mnoho rokov. Sú však tieto zariadenia aj účinné a efektívne ako popisujú výrobcovia? Na to, aby zariadenia mohli byť účinné v miestnosti bez ventilácie je potrebné mať v zariadení efektívne ventilátory. Tie majú pri určitom výkonne aj svoju hlučnosť ako aj samotný prietok vzduchu túto hlučnosť navyšuje. Takže vyberať takéto zariadenia iba na základe hlučnosti /čo je v mnohých prípadoch po cene požiadavka č.2/ nie je celkom správne. Takéto zariadenie je potom účinné tak v okruhu 1m od miesta inštalácie.

2, Otvorené germicídne zariadenia - /použiteľné bez prítomnosti osôb/.Sú to zariadenia, pri ktorých je dôležité správne rozmiestnenie, zabezpečenie bezpečnosti pri používaní a taktiež je potrebné kontrolovať ich účinnosť. Pri týchto zariadeniach doporučujem sa zamerať aj na ich odrazovú schopnosť ´vrátiť´UV-C lúče z hornej časti zariadenia späť do priestoru. 

V čase ´´koronovom´´ sa k týmto 2 systémom postupne začal rozvíjať  Upper air disinfection systém.  Ide o dezinfekciu vzduchu v hornej časti miestnosti. Je to vlastne kombinácia oboch systémov, kde si z každého zobralo to najlepšie. Treba však spomenúť, že nejde o nový systém. Jeho história siaha niekoľko desaťročí dozadu. Používal sa najmä pre potravinársky priemysel.
Vývojom nových materiálov a poznatkov o UV technológii sa čoraz viac začína presadzovať v širšom spektre verejných budov. Jednoducho by sa dal popísať ako smerovaný otvorený systém. Zariadenia sa montujú v určitej výške miestnoti, kde si plnia svoju úlohu 24/7. Vzduch cirkulujúci zo systémov HVAC, prirodzeného prúdenia, ventilátorov alebo otvorených okien prechádza cez hornú časť UV-C dezinfekčnej zóny. Tam dostáva primerané množstvo germicídnej energie. UV-C energia inaktivuje vzdušné patogény, ktoré môžu zostať vo vzduchu, ale už nie sú infekčné.

UV-C zariadenia na ošetrenie horných vrstiev vzduchu uznávajú a odporúčajú CDC, OMS a ASHRAE ako účinné riešenia na zmiernenie prenosu patogénov vzduchom. Zariadenia Upper-Air sú špeciálne navrhnuté tak, aby bezpečne dezinfikovali a prispievali k udržaniu čistého vzduchu nepretržitým spôsobom.

Medzi hlavné výhody použitia týchto zariadení patrí:

  • Sú certifikované pre svoju účinnosť a bezpečnosť v prítomnosti ľudí
  • Technológiu ´´horného vzduchu´´ je možné použiť vo všetkých typoch priestorov, či už extrémne malých, otvorených alebo veľkých (od malej kliniky s rozlohou 9 m2 až po nákupné centrá/letiská/sklady)
  • Neprodukujú ozón ani iné sekundárne nečistoty 
  • Zariadenie je veľmi tiché, nakoľko neobsahuje žiadny ventilátor. Tým pádom je použiteľné v každom type miestnosti, bez obmedzenia pracovného nasadenia
  • Použitím tohto systému v spojení so vzduchotechnikou, klimatizáciou dochádza taktiež k dezinfekcii týchto VZT zariadení
  • Systémy môžu tiež pomôcť tam, kde existujúce mechanické systémy nedokážu zabezpečiť potrebnú výmenu vzduchu za hodinu. 
UV-FLOW-4-35H_iso accesajpg