UVC Dezinfekčné systémy a ich použitie HVAC

Kvalita vzduchu v interiéri je zvyčajne toxickejšia ako atmosféra, ktorú dýchame v priemyselnom meste.

Viete prečo? Nie? Vysvetlenie je jednoduché. Nebezpečné mikroorganizmy, ich šírenie v klimatizácii značne zhoršuje kvalitu vnútorného ovzdušia.


Klimatizačné systémy, najmä A.H.U. (Air Handling Unit) vzduchotechnické jednotky sú dokonalým mikrokozmom pre rast a distribúciu mikrobiálnych organizmov, patogénov, spór, plesní, atď. Recirkulácia vzduchu, kolísanie teploty a vlhkosť im umožňujú kombinovať sa navzájom komplexnými spôsobmi a usadiť všetky povrchy vo vnútri AC systému vo forme nepríjemného biofilmu. Tento biofilm priľne najmä medzi rebrami výmenníkov tepla (cievok), usadzuje sa v nádržiach na zachytávanie vody a upcháva filtre vo vnútri kanálov. Biofilm menší ako 0,5 mm môže znížiť účinnosť systému až o 40%.

Použitie UVC technológie pre HVAC prináša celý rad výhod:

  • Zlepšenie IAQ /Indoor air quality/ - vylepšená hygiena prívodného vzduchu
  • Nižšie emisie CO2
  • Pri použití vo vzduchotechnickej jednotke (AHU) zlepšenie účinnosti vykurovacieho, ventilačného a klimatizačného systému - značné úspory prevádzkových nákladov, zvýšenie životnosti VZT technologie
  • Prevencia voči infekčným chorobám - nielen v období pandémie Covid-19
  • Flexibilita - možnosť presúvať mobilné zariadenia v rámci budovy podľa potreby
  • Úspora nákladov na čistenie VZT zariadení a zlepšenie účinnosti zaručujú vysokú návratnosť investície
  • Zlepšenie obrazu vašej spoločnosti, zvýšená spokojnosť zákazníkov a nižšia absencia zamestnancov sú len ďalšie benefity, ktoré Vám UVC technológia môže priniesť
  • Eliminuje všetky patogény - zabíja Legionella, TBC, vírusy, plesne a roztoče, ktoré kontaminujú vzduch a povrchy HVAC
  • Nezáleží na veľkosti a projekte, náš tím navrhne najvhodnejšie zloženie pre vaše potreby s konkrétnym softvérom. Naše zariadenia sú prispôsobivé a ľahko použiteľné.