SATEPA - UV Systémy pre kuchyne a odsávače pár

Systémy od firmy Satepa zahrajú širokú škálu produktov, ktoré umožňujú  rozklad výparov a pachov vznikajúcich pri príprave jedál. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vďaka jednoduchému a rýchlemu upevňovaciemu systému sa ľahko montujú ako na už existujúce odsávače pár, tak aj na nové inštalácie. Systém umožňuje pripevnenie UV-C lámp s produkciou ozónu, ktoré sú navrhnuté technológiou ortuťového amalgámu.  Sú napájané špeciálnymi elektronickými predradníkmi a riadiacou jednotkou (ktorá riadi celý systém vrátane bezpečnosti a rýchlosti odsávača). Séria HA umožňuje dosiahnuť úplnú redukciu pachov a nasýtených výparov, čím sa znižujú náklady na inštaláciu a servis VZT systémov. Rámy, na ktorých sú svietidlá namontované, sú dostupné v rôznych rozmeroch podľa rozmerov odsávačov alebo potrubia, na ktorom sú inštalované. Od 2400 m3/h až po 12.000 m3/h.  K dispozícii sú aj prispôsobené riešenie - riešenia na mieru.

Nízkotlakové ortuťové amalgámové výbojky sú navrhnuté špeciálne na elimináciu pachov v systémoch odsávačov pár. K dispozícii v rôznych rozmeroch a výkonoch pre UV-C žiarenie a výrobu ozónu, s patentovaným dizajnom. Životnosť týchto lámp sa pohybuje medzi 11 000 a 13 000 hodín, čo výrazne znižuje náklady na údržbu aj vďaka svojej „samočistiacej“ funkcii a je možné ich jednoducho nasadiť na príslušné rámy a pripojiť pomocou rýchlych konektorov k ovládaciemu panelu.

Kontrolný panel

Riadenie ozónových lámp v digestoroch je jadrom celého filtračného systému a musí byť navrhnuté so všetkými potrebnými zárukami a zaručovať dokonalé fungovanie bez akýchkoľvek rizík pre užívateľa. Rozvádzače IP54 s vysokoúčinnými elektronickými predradníkmi pre správnu reguláciu UV-C lámp a produkcie ozónu a vybavené riadiacou jednotkou (s proprietárnym softvérom) sa vyznačujú doskou rozhrania pre jednoduché pripojenie k systému a zároveň umožňujú ovládanie sacieho motora a plynového solenoidového ventilu. Vďaka ovládaciemu panelu UV SANI môžu skrinky jednoducho premeniť existujúce vzduchové potrubie na dokonalý systém dezinfekcie UV-C + ozónom. Okrem toho, v závislosti od počtu použitých lámp, môže skrinka ľahko spravovať akýkoľvek prispôsobený systém podľa špecifických požiadaviek.

Satepa - UVC

Prostredníctvom emisie UV-C ultrafialového žiarenia a tvorby ozónu  sa dosahuje oxidácia za studena. Ide o rozpad molekuly uhlíka, ktorá charakterizuje tuk a odpadové oleje, a ich „premenu“ na vodnú paru a oxid uhličitý, ktorý sa ľahko uvoľňuje do atmosféry ako „čistý“, dekontaminovaný a zbavený zápachu.

 
AMALGÁMOVÉ TRUBICE - sila UV-C žiarenia je vyššia ako u tradičných UV-C lámp
Menej lámp: počet lámp na m3/h je menší ako u tradičných UV-C lámp
Menej miesta: menej lámp znamená menej miesta, ktoré zaberajú lampy a rám, na ktorom sú upevnené