Stet Clean & Stet Cube

Zabraňuje - pôsobí proti a neutralizuje rozmnožovanie vírusov a bakteriálnych infekcií spôsobených kontamináciou stetoskopom
Dezinfikuje - eliminuje patogénne mikroorganizmy fyzikálnym pôsobením lúčov UV-C bez použitia akýchkoľvek chemických látok
Zjednodušuje - podporuje prirodzené zmeny v každodenných činnostiach a prijímanie správnych hygienických návykov a postupov
Je ekologický - nepoužíva žiadne zdravotne škodlivé chemické látky ani neprodukuje toxický odpad určený na zneškodnenie

STETOSKOP je najpoužívanejšou zdravotníckou pomôckou vo svete

Umývanie rúk a používanie jednorazových rukavíc a masiek sú všeobecne uznávané hygienické procesy. Napriek tejto skutočnosti mnohé vedecké štúdie ukazujú, že až 50% zdravotníckych pracovníkov zriedka čistí alebo dezinfikuje stetoskop, niektorý len raz týždenne. Toto percento sa ďalej znižuje na 10 - 20% vzhľadom na tých, ktorí dezinfikujú stetoskop pred použitím na každého pacienta. Je známe, že kontaminácia pochádzajúca zo stetoskopických mikroorganizmov sa zvyšuje exponenciálne po každej návšteve; nesprávne čistenie membrány stetoskopu prispieva k zvýšeniu rizika kontaminácie medzi pacientmi, a teda aj k možnosti nakazenia sa infekčnými chorobami.

V Európe a USA dosahujú ročné náklady spôsobené infekciami spojenými so zdravotnou starostlivosťou (HAI) približne 40 miliárd dolárov, čo je obrovské množstvo, ktoré nie je k dispozícii pre iné dôležité činnosti - predovšetkým pre prevenciu. Posledné vedecké štúdie realisticky spájajú 5% - 7% HAI s použitím stetoskopu. Ruky sa všeobecne považujú za hlavné nosiče kontaminácie, ale nedávny klinický výskum (MAYO CLINIC) ukazuje, že stetoskop je často viac kontaminovaný ako ruky. UV-C LED zariadenia vo svojich vreckových a stolových verziách môžu predstavovať automatické, ekonomické, efektívne a účinné riešenie pre dezinfekciu membrány stetoskopu.


LED UV-C: Účinok v priebehu pár minút

      Vďaka najmodernejšej technológii je Stet Clean  prvé prenosné zariadenie na svete, ktoré používajú germicídne UV LED. Tradičné dezinfekčné metódy sa v súčasnosti obmedzujú na utieranie stetoskopovej membrány 70% roztokom izopropylalkoholu, mydlovej vody alebo iných chemických dezinfekčných prostriedkov. Inovácia, ktorú predstavili Stet Clean a Stet Cube, prvýkrát predstavuje revolúciu v praktikách spojených s používaním najbežnejších lekárskych prístrojov pomocou technológie UV-C LED.

Germicídny účinok sa začne okamžite, len čo sa zariadenia dostanú do kontaktu so stetoskopom: LED-ky UV-C sa aktivujú sériou senzorov a dezinfekcia membrány sa začne vďaka emisii špecifickej dĺžky vlny UV-C. ktorý deaktivuje DNA patogénnych mikroorganizmov. Unikátna, patentovaná geometrická konfigurácia kužeľov Stet Clean a Stet Cube umožňuje účinnú dezinfekciu membrány stetoskopu. Laboratórne pokusy ukázali, ako je táto technológia schopná za 60 sekúnd deaktivovať 85,5% E. faecalis, 87,5% S. aureus, 94,3% E. coli a 94,9% P. aeruginosa (AJIC - American Journal of Infection), predĺžená doba expozície zaručuje ešte vyššiu úroveň dezinfekcie (viac ako 99%).