UV-CABINET-NX

Séria UV-CABINET zachováva hygienu náradia, nádob a všetkých typov zariadení v zdravotníckom priemysle, v potravinárstve.... V skutočnosti sa bežne používané predmety v zdravotníctve musia dezinfikovať, aby sa zachovali vysoké hygienické a kvalitatívne normy typické pre tento sektor. Pomocou UV-CABINET je možné vykonať dezinfekciu zariadení a náradia jednoduchým, okamžitým a bezpečným spôsobom, bez vyvíjania tepla, bez použitia tekutín a bez akýchkoľvek kontraindikácií. Zariadenia sú vybavené rôznymi počtami UV-C lámp, umiestnenými rovnomerne, aby vyžarovali na všetky dezinfikované povrchy a bez tieňov. Vnútorný odraz naviac zvyšuje ožarovací výkon, čím sa výrazne znižuje čas expozície potrebný na dosiahnutie úrovne dezinfekcie 99,9%.

Použitie UV-CABINETU je žiadúce, keď je potrebné zachovať sterilitu nástrojov, a to aj niekoľko hodín po umytí, aby sa mohli bezpečne používať počas prevádzky. Ukázalo sa, že kontrola a zvýšenie úrovne hygieny umožňuje následné a všeobecné zvýšenie kvality v zdravotníckych zariadeniach, ale aj vo farmaceutickom sektore, v mikrobiologických laboratóriách atď. Dezinfekčná úroveň pomocou UV-CABINETu dosahuje elimináciu (99%) baktérií, ako sú Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, atď. behom niekoľkých minút prevádzky. Inak je možné dosiahnuť vysokú úroveň dezinfekcie UV-CABINETU, ale iba chemickými látkami, zdraviu škodlivými a škodlivými pre životné prostredie, ako aj nákladnými.

Séria UV-CABINET obsahuje niekoľko modelov skríň , stojace a nástenné jednotky. S jedným alebo dvoma dverami, s policami. UV-CABINET má konštrukciu z nehrdzavejúcej ocele a dvere s špeciálne okienkom z LEXAN a anti-UV, ktoré umožňuje kedykoľvek skontrolovať vnútro skrinky a jej fungovanie. UV-CABINET je vybavený automatickým vypínacím systémom lámp v prípade otvorenia dverí. Riadenie zapínania sa vykonáva cez horný panel, ktorý umožňuje nastaviť automatické časované zapnutie pomocou spínača a časovača. Svietidlá sa rozsvietia zakaždým, keď sú dvere zatvorené a úprava pokračuje po stanovenú dobu prevádzky; medzi dezinfekčným cyklom a druhým cyklom je možné nastaviť čas „pauzy“ podľa potreby, po uplynutí ktorého sa lampy automaticky zapnú pre nový dezinfekčný cyklus, aby sa udržala sterilita po dlhú dobu. UV-CABINET sa vyrába výlučne v Taliansku s vysoko kvalitnými a extrémne odolnými materiálmi.