UV-FAN germicídny žiarič

umožňuje hĺbkovú dezinfekciu vzduchu v akomkoľvek prostredí v sektore zdravotníctva. Tradičné metódy čistenia často nestačia na zabezpečenie vysokej úrovne hygieny, ktorú je možné dosiahnuť iba použitím technológie UV-C. Veľkou výhodou tohto zariadenia je možnosť vysporiadať sa so vzduchom v miestnosti 24 hodín denne, bez akýchkoľvek kontraindikácií pre prítomných ľudí. Len nepretržitý dezinfekčný účinok môže zabezpečiť bezpečnosť na udržanie mikrobiálnej záťaže vždy pod kontrolou. Naopak, intenzívna, ale nerovnomerná dezinfekcia vedie k kolísavej úrovni choroboplodných zárodkov prítomných v životnom prostredí. V zdravotníctve a farmaceutickom priemysle je potrebné dezinfikovať všetky prostredia, aby sa zachovali vysoké hygienické normy.

Pomocou germicídneho žiariča UV-FAN je možné vykonať hlbšiu dezinfekciu všetkých miestností jednoduchým, okamžitým a bezpečným spôsobom. Vzduch v miestnosti prechádza tichým vstavaným ventilátorom a germicídnou komorou čističa. Okrem žiariviek UV-C obsahuje UV-FAN aj inovatívny filter nanočastíc TIOX® s oxidom titaničitým so soľami striebra, ktorý zvyšuje germicídny účinok ultrafialového účinku. UV-FAN dosahuje elimináciu (99%) baktérií, ako sú Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, atď. Za pár minút prevádzky. Germicídna účinnosť je certifikovaná akreditovanými laboratóriami (SINAL) ministerstvom zdravotníctva a Hygienickým ústavom na univerzite v Siene (bolo certifikované zníženie 3 kmeňov T.M.C.).

Hlavné výhody germicídnych žiaričov UV-FAN:

  • Vysoko účinná selektívna lampa UV-C bez ozónu (pri 253,7 nm). V závislosti od modelu od 1x40W po 2x95W + 2x55 W lampa pre priame žiarenie
  • Percentá mikrobiálnej redukcie sú v rozsahu od 99,99% pre baktérie a 99% pre vírus
  • Technické parametre uvedené v technickom liste zodpovedajú skutočnosti
  • Tvarované telo žiariča vyrobené z hliníka potiahnutého epoxidovým práškom pre lepšie prúdenie vzduchu a zvýšenie účinku ventilátora
  •  Všetky použité materiály sú testované na odolnosť proti intenzívnemu UV-C žiareniu
  • Otvor /priezorník/ na kontrolu funkčnosti žiaroviek, filter na zachytávanie prachu pri vstupe do žiariča
  • TiOx® filter na odstránenie organických a anorganických znečisťujúcich látok. Fotokatalyzátor (TiOx®), ktorý oxiduje a potom degraduje znečisťujúce látky. TiOx® je aktivovaný slnečným ultrafialovým žiarením (UV) alebo umelým zdrojom, ako sú UV-C žiarivky s vysokou emisiou umiestnené vo vnútri UV-FAN zariadenia. Oxid titaničitý (TiO2) nano-štruktúrovaný je aktívna zložka, ktorá tvorí TiOx®. Ako je nanoštruktúra, ktorá sa rozkladá na gél častíc s lineárnym rozmerom porovnateľným s jednou miliardou metra, má TiOx® veľkú výmennú plochu, a je teda vynikajúcim katalyzátorom schopným degradovať organické a anorganické znečisťujúce látky, ako sú napr. VOC(prchavé organické zlúčeniny) a NOx (oxid dusičitý) produkované ľudskou činnosťou. Fotokatalýza transformuje znečisťujúce látky na soli (dusičnan sodný a dusičnan vápenatý) a oxid uhličitý (CO 2). Okrem toho má TiOx® vďaka svojim vlastnostiam /v dôsledku fragmentácie v nanočasticiach/ schopnosť oxidovať alebo rozkladať bunky baktérií v prítomnosti UV-C svetla, čo kontrastuje s mikrobiálnym rastom. Nakoniec zabraňuje tvorbe nepríjemných zápachov, rozkladu toxických plynov a zápachových látok, ktoré sú zdrojom týchto nepríjemných javov, a môžu spôsobovať nepohodlie ľuďom žijúcim vo vnútorných prostrediach. Indikátory anaeróbnej fermentácie sú vonné látky, ako je amoniak, síra a zlúčeniny síry.

uv-fan-m2/95 h
prietok vzduchu 150 m3/h, UV-C trubice 2x95W
uv-fan-m2/95 hDB

prietok vzduchu 150 m3/h, UV-C trubice 2x95W + 1 x trubica na priame žiarenie 90W