UV-FLOW-C-WH

UV-FLOW-C-WH je zariadenie s riadeným jednosmerným prietokom, s výkonnou bezozonovou UV lampou s emisným vrcholom pri vlnovej dĺžke 253,7 nm. (nanometre), ktorý má silný germicídny účinok proti všetkým mikroorganizmom (plesne, baktérie a vírusy). Vo vnútri zariadenia je tiež parabolický, zrkadlovo lesklý hliníkový povrch, ktorý vytvára paralelné lúče UV žiarenia odrazom. Tieto lúče prechádzajú cez čiernu voštinovú laminovanú mriežku, ktorá smeruje UV lúče tak, aby vytvorili jednosmerný tok ("čepelové UV"). Pri inštalácii podľa návodu je možné toto zariadenie používať v prítomnosti osôb na intenzívnu a nepretržitú dezinfekciu vzduchu.

Použitie UV-FLOW-WH umožňuje intenzívnu dezinfekciu vzduchu 24/7 bez obmedzenia výroby, predaja, pohybu osôb napr. školy, predajne, Ho.Re.Ca. kancelárie, banky....

Zvlášť vhodné je toto zariadenie na dezinfekciu vzduchu, ktorá je nevyhnutná vo všetkých zdravotných a farmaceutických prostrediach, kde je potrebné pracovať v optimálnych mikrobiologických podmienkach. V sektore zdravotníctva sa odporúča vytvoriť dekontaminačnú oblasť medzi dvoma rôznymi oblasťami, najmä ak má byť jedna z nich pod prísnou mikrobiologickou kontrolou. Spóry a baktérie plesní, ktoré voľne cirkulujú medzi priestormi, sú ničené UV-C lúčmi. Tým sa zabráni možnosti usadenia sa na povrchoch. Tradičné metódy čistenia často nestačia na zabezpečenie vysokej úrovne hygieny, ktorú je možné dosiahnuť iba použitím technológie UV-C.

S UV-FLOW-WH je možné vytvoriť baktericídnu bariéru medzi „šedými“ a „bielymi“ oblasťami jednoduchým, okamžitým a bezpečným spôsobom alebo ošetriť vzduch všeobecne, bez vyvíjania tepla, bez chemikálií a bez akýchkoľvek kontraindikácií. Ukázalo sa, že kontrola a zvýšená úroveň hygieny umožňujú následné a všeobecné zvýšenie kvality v zdravotníckom a farmaceutickom sektore, v mikrobiologických laboratóriách atď. UV-FLOW-WH dosahuje elimináciu (99%) baktérií, ako je Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus atď. Behom niekoľkých minút prevádzky.