UV-FLOW-CL

UV-FLOW-CL je zariadenie s riadeným viac-smerným prietokom so štyrmi výkonnými bez-ozónovými UV-C lampami vo s presnou emisnou špičkou pri vlnovej dĺžke 253,7 nm. (nanometre), ktorý má silný germicídny účinok proti všetkým mikroorganizmom (plesne, baktérie a vírusy). Vo vnútri zariadenia je tiež parabolický, zrkadlovo lesklý hliníkový povrch, ktorý vytvára paralelné lúče UV žiarenia odrazom. Tieto lúče prechádzajú cez špeciálnu čiernu laminovanú mriežku, ktorá smeruje UV lúče tak, aby vytvorili jednosmerný tok ("blade UV"). Pri inštalácii podľa návodu je možné toto zariadenie používať v prítomnosti osôb na intenzívnu a nepretržitú dezinfekciu vzduchu. 

UV-FLOW- CL musí byť ukotvený k stropu, aby sa vytvoril špeciálny horizontálny tok, ktorý vytvorí pod stropom "zónu intenzívneho žiarenia", ktoré v dôsledku prirodzenej konvekcie vzduchu ničí všetky poletujúce mikroorganizmy. Vzduch bohatý na mikróby je neustále upravovaný a dezinfikovaný ultrafialovými lúčmi; vykonáva sa progresívna dekontaminácia baktérií, vírusov a plesní, čím sa znižuje možnosť prenosu baktérií, vírusov a kontaminácie všeobecne. Nepretržitá prevádzka zabezpečuje trvalé progresívne zdravé prostredie najmä v nemocniciach, školách, reštauráciách, vnútorných pracoviskách ako sú kancelárie, laboratóriá atď. Mimoriadne dôležitú dezinfekčnú činnosť je možné vykonávať na jednotkách intenzívnej starostlivosti v nemocniciach, aby sa zabránilo šíreniu chorôb ako je TBC a iných patogénov prenosných vzduchom.