UV-STICK-AX-SCR

Zariadenie UV-STICK...AX-SCR obsahuje sériu UV-C zariadení  rôznych dĺžok a výkonov na ožarovanie tepelných /chladiacich/ výmenníkov (cievok) a vnútorných filtračných sekcií AHU - Vzduchotechnickej jednotky.  Ich účelom je eliminovať mikrobiálnu záťaž. Zariadenie je výlučne z extrudovaného eloxovaného hliníka, krytie IP55 a vybavené odrazovým tienidlom zo zrkadlového lesklého hliníka. To zvyšuje intenzitu žiarenia odrazom  UV-C, ktorý by sa inak minul v opačnom smere ako je potrebné. Extrudované hliníkové puzdro obsahuje špeciálne elektronické predradníky na maximalizáciu výkonu a životnosti UV-C lampy. Aby sa predišlo odletujúcim úlomkom skla po páde UV lampy, ochrana UV lampy pomocou špeciálneho termosťahovacieho plášťa UVLON®-PIPE (tetrafluóretylén), s UV-C transparentnosťou >85%. možno dodať, vždy ako voliteľné príslušenstvo. UVLON®-PIPE je patentovaný systém, ktorý odoláva opotrebovaniu; má nízku priľnavosť k akémukoľvek produktu alebo látke, je odolný voči akýmkoľvek agresívnym chemikáliám pri vysokých alebo nízkych teplotách. Je to polymér v súlade s F.D.A. testami na použitie s potravinami. Materiály, z ktorých pozostáva UV-STICK...AX umožňujú jeho použitie aj v náročných prevádzkových podmienkach (vysoká vlhkosť, nízke teploty atď.), alebo tam, kde podmienky vyžadujú vysokú odolnosť voči chemikáliám a poveternostným vplyvom.

Odporúčame nainštalovať jeden alebo viac UV-STICK…AX-SCR v usporiadaní, ktoré umožní zariadeniu/zariadeniam úplne ožiariť povrch výmenníka, aby sa dosiahlo homogénne ošetrenie vnútorných povrchov. Z tohto dôvodu Light Progress ponúka špeciálnu a nastaviteľnú montážnu súpravu na správnu inštaláciu zariadení. Montážna súprava je vyrobená z eloxovaného hliníka, možno ju použiť na sériovú inštaláciu zariadení a ich pripevnenie priamo na stenu AHU. Zariadenia sa pripájajú cez sériové konektory SCR, všetky je možné zapnúť iba jedným napájacím káblom.

Zariadenie funguje priamym žiarením UV-C lúčmi. Keď je lampa zapnutá, znižuje mikrobiálnu záťaž vo vzduchu a na povrchoch osvetlených UV lampou. Napríklad za 2÷3 sekundy vo vzdialenosti 10 cm od prístroja dosiahnete 99% redukciu baktérií Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus atď. používanie tohto zariadenia je povolené len v neprítomnosti personálu v prostredí VZT jednotky. V prípade otvorenia sektora VZT je potrebné zabezpečiť vypnutie lámp, aby sa predišlo ožiareniu očí (konjunktivitída) a kože (vyrážka) personálu. Programovanie zapínania zariadenia je možné vykonať pomocou špeciálne navrhnutých elektronických riadiacich jednotiek (rad MASTER), ktoré predovšetkým v prípade inštalácie rôznych zariadení zvládajú rôzne operácie ako napr. :
  • časovanie - pomocou časovača je možné naprogramovať dĺžku ožarovania 
  • vypínanie - bezpečnostný systém vypína lampy, keď ľudia vstúpia do vzduchotechnického potrubia. 
  • poruchový alarm -  v prípade poruchy jedného alebo viacerých svietidiel spustí výstražné svetlo  
  • počítadlo hodín - zaznamenávanie  životnosti lampy a jej výmeny na konci jej životnosti