UV-STICK-NX-SCR

UV- STICK umožňuje hĺbkovú dezinfekciu vzduchu a povrchu v akomkoľvek type prostredia. Tradičné metódy čistenia často nestačia na zabezpečenie vysokej úrovne hygieny, ktorú možno dosiahnuť iba použitím technológie UV-C.   S UV-STICK je možné jednoduchým, okamžitým a bezpečným spôsobom dosiahnuť dezinfekciu vzduchu, povrchov ako sú napr. sklady, výrobne a pod., bez vyvíjania tepla, bez použitia tekutín a bez akýchkoľvek kontraindikácií. 
UV-STICK je vybavený jednou alebo dvoma UV-C lampami a používa sa aj ako bežné stropné svietidlo. Zariadenie je možné zapnúť počas prestávok v práci, vždy v neprítomnosti personálu, takže vyžaruje plochy, ktoré sa následne dezinfikujú. V prostredí umožňuje prirodzená recirkulácia prúdov aj úpravu vzduchu, ktorý prečistený mikrobiálnou záťažou vytvára ideálne prostredie pre výrobu, spracovanie a konzerváciu napr. potravín. Ukazuje sa, ako v potravinárskom priemysle zvýšená úroveň hygieny umožňuje následné a všeobecné zvýšenie kvality produktov a konkrétnejšie UV-STICK dosahuje elimináciu (99 %) baktérií ako Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio. , Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus atď už za 4 minúty prevádzky. Vysoké úrovne dezinfekcie UV-STICK možno dosiahnuť aj inak, ale iba s použitím chemikálií, ktoré sú zdraviu škodlivé a škodlivé pre životné prostredie a sú tiež nákladné.