UV-TEAM-A

Sortiment UV-TEAM-A sa uplatňuje na prepravné a baliace linky potravinových výrobkov, ako sú: prietokové balenie, stroje na tvarovanie za tepla, sitá, chladiaci tunel, automatické váženie a všeobecne dopravné pásy. Taktiež  aj na ošetrenie potravinových výrobkov, dekontaminácia  baktérií z povrchov pásov, výrobkov, balení atď.
Ukázalo sa, že kontrola a zvýšenie úrovne hygieny umožňuje následné a všeobecné zvýšenie kvality v zdravotníckych zariadeniach, ale aj vo farmaceutickom sektore, v mikrobiologických laboratóriách atď.
Úroveň dezinfekcie pomocou UV-TEAM-A dosahuje odstránenie (99%) baktérií, ako sú Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, atď. Za pár minút prevádzky.
Medzi príklady použitia patrí spracovanie do stáčacích liniek, ošetrenie produktov umiestnených v čistej miestnosti (pomocou UV tunela, ktorý vám umožňuje vstupovať do produktov v chránenom prostredí elimináciou akéhokoľvek rizika kontaminácie).
Séria - A obsahuje špeciálne žiarovky na amalgám. Tento typ žiaroviek, na rozdiel od štandardných nízkotlakových UV-C žiaroviek, používa špeciálny „amalgám“ vyrobený s kovmi, ktorý optimalizuje účinnosť UV germicídnej energie.
Systémy Amalgam umožňujú trojnásobné emisie UV-C v porovnaní s nízkotlakovou lampou s rovnakou dĺžkou a životnosťou až 16 000 hodín, ktorá zaručujú následnú úsporu nákladov.
Lampy Amalgam sú dokonalé v aplikáciách, kde je expozícia krátka, napríklad v niektorých baleniach potravín.
Inak je možné dosiahnuť vysokú úroveň dezinfekcie UV-TEAM, ale iba chemickými látkami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie a škodlivé pre životné prostredie, ako aj nákladné.

Séria UV-TEAM-A obsahuje širokú škálu priameho ožarovania, až 8 žiaroviek, modely pre výrobné linky a aplikácie balenia potravín.
Pre riadenie systému a napájanie je potrebné kombinovať ho s našou riadiacou doskou MASTER-TMA, ku ktorej sú pripojené jeden alebo viac modulov pomocou multipolárnych káblov s rýchlym pripojením a multipolárnych konektorov.
Riadiace dosky majú predný synoptický panel pre každú jednotlivú UV-C lampu so správnym ovládaním funkčnosti, vybavené LED pre každú nainštalovanú lampu.
Riadiace dosky môžu byť tiež vybavené elektronickým riadiacim systémom PLC (voliteľný) a zobrazovačom LCD, počítadlo hodín, počítadlo zapaľovania,  poruchu výstrahy svetiel, automatické vypínanie svetiel v prípade  otvárania, oneskorené vypnutie v prípade zastavenia stroja a ďalšie funkcie v závislosti od typu aplikácie.
UV-TEAM-A je kompletne vyrobený v Taliansku s vysoko kvalitnými a extrémne odolnými materiálmi.