Zabraňuje kontaminácii v baliacich linkách

360° riešenia pre  potravinársky a farmaceutický priemysel. S modulárnymi a flexibilnými riešeniami Light Progress budete mať dokonalý systém pre vaše potreby. Kontrola kontaminácie vo všetkých fázach výroby, najmä v potravinárskom alebo farmaceutickom priemysle, je nevyhnutná na dosiahnutie vysokých štandardov kvality typických pre tieto odvetvia. Pravidelná sanitácia priestorov, okrem dodržiavania legislatívy HACCP a prísnych pravidiel vo farmaceutickom výrobnom priemysle, zabezpečuje zlepšenie kvality, skladovateľnosti a bezpečnosti produktov, čím sa maximalizujú zisky.

  Technológia UV-C vám pomáha, pretože:

JEDNODUCHO APLIKOVATEĽNÉ

dá sa dokonale integrovať do nových alebo existujúcich výrobných liniek bez toho, aby sa zmenil pracovný tok a výrobné časy

JE TO HĹBKOVÁ A PROGRAMOVATEĽNÁ DEZINFEKCIA

technológia UV-C udržuje ideálne hygienické podmienky v prostredí spracovania potravín a vo všetkých rôznych fázach výrobných činností.

Dobrá návratnosť investície

zvyšuje bezpečnosť a kvalitu produktov,  zvyšuje ich trvanlivosť, pričom ponúka vynikajúci pomer prínosu a ceny a hodnotu za peniaze

JE TO EKOLOGICKÉ, BEZPEČNÉ

UV-C eliminuje: baktérie, vírusy, spóry, huby, plesne a roztoče, bez vytvárania rezistentných foriem, ako  chemické dezinfekčné prostriedky a antibiotiká.

Kliknutím na obrázok sa dozviete bližšie info k zariadeniu.

UV-PIPE-BV, UV-PIPE-F, UV-PIPE-NX
UV-REFLEX-SCB
UV-STYLO-NX
UV-STYLO-F
UV-TEAM
UV-TEAM-A

Okrem UV-C zariadení pre dopravníky, baliace stroje chladiace miestnosti má táto technológia široké využitie v celom procese výroby a skladovania

UV-C PRE DEZINFEKCIU VZDUCHU A HVAC

vzt jednotky, chladiče, potrubné systémy...


dezinfekcia vzduchu V MIESTNOSTi

Uzatvorené germicídne žiarenie

povrchová dezinfekcia prostredia

Priame germicídne žiarenie

dezinfečné komory

Dezinfekcia predmetov, náradia..